Category: HADITHE

Si të marësh mesh

Transmetohet nga Safvan bin Assal radijAllahu anhu se ka thënë: “Kur ishim në udhëtim i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem na urdhëronte mos...

Medito rreth Kuranit

Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu, thotë; I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, më tha; Më lexo Kur’an! I thash; A të lexoj ty Kur’an,...