Category: HADITHE

Si të plotësosh imanin tënd

Transmetohet nga Enes ibn Malik (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Nuk ka besuar askush prej jush derisa të dojë...

Si duhet ta zgjedhim bashkëshorten?

Si duhet ta zgjedhim bashkëshorten? Profeti Muhamed alejhi selam thotë: “ Gruaja propozohet për martesë për shkak të katër gjërave: për pasurinë e saj, për...

Largohu prej asaj që nuk të takon

Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Nga të mirat e Islamit të dikujt është lënia e...

Ky është hadith madhështor

Rëndësia e thënies së të vërtetës Profeti alejhi selam ka thënë: “ Askënd nuk duhet ta pengojë autoriteti i të tjerëve për të thënë të...