Category: HADITHE

Si u krijua Ademi alejhi selam

Nga sahabiu Ebu Musa El-Esharij radijAllahu anhu transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem ka thënë: “Vertete Allahu i lartesuar e krijoi Ademin alejhis selam...

Shlyerëset e gjynaheve

Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin...

Cilësitë e muslimanit

Nga Abdullah ibn Amr -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut...

6 porosi të arta Profetike

Transmetohet prej Sahabiut të nderuar Ebu Dherr El Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: “Më porositi i dashuri im i afërt...