Category: HADITHE

A është kjo vepër hipokrizi?

Transmetohet nga Ebu Rib’ij Handhale ibn Rebi’ el-Usejdijji, një nga shkruesit e të Dërguarit salAllahu alejhi ve selem të ketë thënë: “Më takoi Ebu Bekri...

Mos i mallko njerëzit

“Mos u mallkoni ndërmjet veti me mallkimin e All-llahut, as me zemërimin e Tij, as me zjarrin e Tij.” Semurete b. Xhundub radija Allahu anhu...