Category: HADITHE

A është kjo vepër hipokrizi?

Transmetohet nga Ebu Rib’ij Handhale ibn Rebi’ el-Usejdijji, një nga shkruesit e të Dërguarit salAllahu alejhi ve selem të ketë thënë: “Më takoi Ebu Bekri...

Mos i mallko njerëzit

“Mos u mallkoni ndërmjet veti me mallkimin e All-llahut, as me zemërimin e Tij, as me zjarrin e Tij.” Semurete b. Xhundub radija Allahu anhu...

Këto janë mëkatet më të mëdha

Transmetohet nga Ebu Bekrate radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “A dëshironi t`ju tregoj për mëkatet...

Si të falen mëkatet e kaluara?

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur imami thotë “semiAllahu limen hamideh” thoni: Allahumme...