займы онлайн

Category: HADITHE

Vepra që ju fut në Xhenet

Ebu Dherri -radija Allahu anhu- tregon se i Dërguari i Allahut –alejhi selamue sel-lem- ka thënë: “Më erdhi një i dërguar nga Zoti im dhe...

Duaja është ilaç.

Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit....

Këmbëngulja në Dua

Këmbëngulja në Dua’ është një ndër ilaçet më frytëdhënëse. Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Allahu zemërohet me...