Category: AGJERIMI

Si fitohet bereqeti i Ramazanit?

Çdo kush prej myslimanëve është i interesuar në këtë kohë se si ta arrijë bereqetin e Ramazanit për të dalë prej këtij muaji me shpërblimin...

Çfarë e prish agjërimin?

Çfarë e prish agjërimin? Agjërimi është adhurim që i kushtohet Allahut, duke e frenuar veten nga ushqimi, pija dhe mardhëniet intime, që nga hyrja e...

7 Veprat që i lejohen agjëruesit.

1- Përdorimi i misvakut gjatë gjithë ditës. Duhet thënë se imam Ahmedi e ka konsideruar mekruh për agjëruesin përdorimin e misvakut pasdite. 2- Freskimi me...

Duaja para se të hapesh Iftarin

Dhehebe Edh-dhameu, veb-tel-letil-’uruku ve thebetel-exhru inshaAllahu. Kaloi etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi insha-All-llahu. Ebu Davudi 2/306 dhe të tjerë “Sahihul-Xhamiu” 4/209. All-llahumme...