Category: AGJERIMI

Islami feja e profeteve

Islami feja e profeteve Feja Islame është fe e natyrshmërisë së njeriut, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. Islami është thirrja që Pejgamberët...

Si të agjërosh një vit rresht

Agjerimi i gjashte diteve nga muaji Sheval Transmetohet nga Ebu Ejjub radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush...

Ku falet namazi i Bajrameve?

Ku falet namazi i Bajrameve? Përcillet nga Ebu Seid El-Huderij – Allahu qoftë i kënaqur me të – se Profeti alejhi selam në ditët e...

Kur bëhet agjërimi i pavlefshëm

Edhe barku edhe gjymtyrët duhet të agjërojnë. Barku duhet ti shmanget ushqimit, pijeve dhe epsheve, ndërsa pjesët e trupit dhe gjuha duhet ti shmangen shikimeve...

Rregullat e zekatit te fitrit

Rregullat e zekatit te fitrit në mënyrë të përgjithshme Zekati i fitrit është një lëmoshë (sadaka) që jepet në përfundim të ramazanit, si pastrim për...