займы онлайн

Kujt duhet t’ia drejtojmë të gjitha lutjet tona?

Kujt duhet t’ia drejtojmë të gjitha lutjet tona?

Të gjitha lutjet tona duhet t’ia drejtojmë dhe t’i përkushtohemi me to vetëm Allahut, i Cili është Krijuesi, Shëruesi, Furnizuesi dhe Sunduesi i gjithçkaje. Vetëm në Dorën e Tij janë të gjitha mirësitë dhe vetëm Ai i largon fatkeqësitë. Lutja është adhurim dhe vetëm Allahu e meriton të adhurohet. Çdo krijesë sado e lartë të jetë pozita e saj tek Allahu nuk e meriton lutjen, sepse krijesa nuk duhet t’i lutet krijesës, por vetëm Krijuesit.
Asnjë njeri qoftë ai profet apo i mirë, i thjeshtë apo klerik, i gjallë apo i vdekur, afër apo larg nuk e meriton lutjen, sepse ai nuk zotëron asnjë të mirë për vetveten e tij dhe as për të tjerët. Nuk mund t’a shërojë vetveten, nuk mund ta largojë prej saj vdekjen, nuk mund të mbrohet nga lëndimet dhe dëmtimet e njerëzve, e si mund të mbrojë të tjerët?!
Mos lut të vdekurit dhe as të gjallët e shëmbëlltyer në buste apo forma të tjera, sepse ata nuk flasin, ndërsa ti flet. Nuk kanë jetë, ndërsa ti je i gjallë. Nuk kanë gjymtyrë të veprojnë me to, ndërsa ti ke. Nuk shohin e dëgjojnë, ndërsa ti po.


Pra, a është e drejtë që Krijuesin tënd që të do kur i lutesh, të premton përgjigjen dhe është i Vetmi që ka në dorë gjithçka ta ndërrosh me krijesën e dobët, të paditur, të varfër dhe të vdekshme?!
Mos lut figurat, faltoret, sendet, drurët dhe kafshët…, askënd, por vetëm Allahun tek i Cili një Ditë do të kthehesh.
“ Përveç Allahut, mos iu lut tjetërkujt çfarë nuk mund të të bëj ty dobi, e as dëm. Nëse do ta bëje këtë, atëherë, ti do të ishe vërtet keqbërës.” Nëse Allahu vendos që të të godasë ndonjë e keqe, askush nuk mund të ta largojë atë, përveç Tij e, nëse Ai do të të bëjë ndonjë të mirë, s’ka kush që ta pengojë mirësinë e Tij. Ai ia jep atë mirësi kujt të dojë prej robërve të Tij. Ai është Falës dhe Mëshirëplotë.” (Junus: 106 – 107)

You may also like...